Agencja ochrony biuro ochrony mienia SEMERLING SECURITY
Jesteśmy firmą zajmującą się ochroną osób i mienia, monitoringiem, monitoringiem wizyjnym oraz konwojami.
Firma mieści się w Wejherowie ul Gdańska 15, a swoim zasięgiem działalności obejmuje województwo pomorskie.

Firma działa na podstawie:
Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-1563/00.
Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od transportu wartości.

Firma posiada prawo do udzielania ulg w zakresie wpłat obowiązkowych do PFRON.
Do współpracy zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
© Radosław Dembkowski